Tưởng Niệm 60 Năm(1963-2023) “Lửa Thiêng Bồ Tát Quảng Đức”

KÍNH NGƯỠNG
BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC

Từ ngàn xưa….Ngọn lửa là biểu tượng thiêng liêng duy trì cuộc sống
Ngày 11/6/1963 ngọn lửa từ bi hùng tráng của Bồ Tát Thích Quảng Đức mở ra ánh sáng hy vọng cho Phật Giáo VN.

Nhân ngày kỷ niệm lần thứ 60 sự tự hy hiến bi hùng của Bồ Tát Thích Quảng Đức và những ngọn lửa thiêng tiếp nối của chư Thánh Tăng Ni và quý Phật Tử hy sinh vì Đạo Pháp dân tộc trong mùa pháp nạn, Phật tử Huệ Hương kính xin dâng bài thơ KHÚC TRƯỜNG CA NGỌN LỬA THIÊNG VÀ TRÁI TIM BẤT DIỆT.

Thiên thu tuyệt tác ngọn lửa thiêng bất diệt!
Bàng hoàng xúc động còn mãi
… hơn nửa thế kỷ đã trôi qua
Ngọn lửa hồng đốt cháy một liên toà
ÔI, bậc chân tu lặng lẽ sâu sắc …
hành trạng đến nay vẫn là huyền thoại!

Thiêu thân cầu đạo pháp trường tồn
… vững chãi ngàn năm sau bất hoại !
Ánh đạo vàng sáng tỏa hướng đi
Giá trị con người qua Trí Tuệ, Từ Bi
Trong tình thế mùa Phật Đản pháp nạn….
Chính quyền nhiều thủ đoạn dã man
cứu nguy giả biệt Đức Phật… hy sinh tuệ mạng!

Ý nghĩa của hành động là động cơ của tri ân (1)
Sẵn sàng cúng dường tam bảo với nhục thân
Chuyên đọc tụng Pháp Hoa kinh …
theo gương phẩm Dược Vương Bồ Tát!
Và khoảnh khắc ấy …
toàn thế giới ngưng đọng, ngơ ngác !

Ôi! Ngọn lửa huyền vi minh chứng hùng hồn
Tinh thần Bi, Trí, Dũng…
rực rỡ hơn cả vàng son
Xứng danh trưởng tử Như Lai đi đúng đường Phật dạy
Tưởng niệm công đức hy sinh…
đánh thức lương tri nhân loại
Kính ngưỡng vọng về Trái tim bất tử của Ngài!
Kết tinh năng lực đạo hạnh,
thế giới tâm linh không hai
Đấy minh chứng Phật Pháp nhiệm mầu …
song hành trong thế giới vô thường, sinh diệt!
Tình thương cứu độ chứa trong “Lời nguyện tâm huyết”.

Đạo Phật mang tính chất đạo lý chơn thường
Phật Giáo Việt Nam tuyệt thế chơn phương
Lịch sử dân tộc vẻ vang ngàn năm không hề đổi chuyển
Nguyện Ngài linh ứng nhiệm mầu…
gia hộ đạo Pháp và dân tộc thống nhất miên viễn !

Nam Mô Bồ Tát Thích Quảng Đức,
Bề dày tu dưỡng, tỉnh thức mọi cường quyền
Sáu mươi năm qua
khúc hùng ca về ngọn lửa thiêng!
Được đúc lên ảnh tượng đồng lung linh sáng rực.
Đặt cung kính tôn thờ nơi địa điểm còn đầy ký ức
Hằng triệu Phật Tử mãi ghi nhớ công ơn
Ngọn lửa hồng … trái tim bất diệt khẳng định hơn
Vị Bồ Tát của Phật Giáo Việt Nam
… mang ánh sáng chân lý
Tinh thần hy hiến bi hùng kỳ vĩ !
Trái tim bất diệt … báu vật vô giá thiên niên kỷ!
Nam Mô Việt Nam Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát.
Nam mô Vị pháp thiêu thân Thích Quảng Đức Bồ Tát.

Melbourne 29/5/2023
Phật tử Huệ Hương

(1) lòng tri ân là trí nhớ của khối óc

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.