Bài Học Về Cuộc Đời!

Biết người để sống là điều rất cần thiết!
Không có người nào mà không có não phiền
Chuyển hoá chính bản thân mình,
tự dùng phương cách riêng
Cần quyết tâm vượt qua lưới mê, cầu thoát!

Từ sự thất bại, học kinh nghiệm, kiểm soát
Đây có phải là nhân quả tiền kiếp oan khiên ?
Hoặc vì cái biết chẳng phải một,
mà vô lượng vô biên?
Chưa thỉnh giáo người trí để mà giải quyết?

Có sai lầm mới trân trọng con đường phía trước
Noi gương Khổng Tử hai lời dạy tuyệt vời (1)
“ Nhân vô thập toàn ” lại không hiểu cuộc chơi
Khi chất lượng của suy nghĩ mới tạo ra cơ hội!

Tự nhủ thầm “bắt tay làm thật sự hơn nói “
Hạnh phúc là cảm giác sức mạnh được tăng (2)
Ngày nào đó … thiên hạ sẽ biết khả năng
Ơn tri ngộ đền đáp người thấu rõ sáng suốt !

Những gì mình không có chẳng bao giờ mong ước
Phước lành lớn nhất nằm ở khối óc, trái tim
Sở trường, sở đoản trong nhận thức kiếm tìm
Sẵn sàng trao tặng món quà đến khắp thiên hạ
Gọi là món nợ ân tình cuộc sống… Xin đa tạ !!!!

Huệ Hương

(1) “Khi rõ ràng là không thể đạt được mục tiêu, đừng điều chỉnh mục tiêu mà hãy điều chỉnh các bước hành động”. – Khổng Tử
-“Một người đã phạm một sai lầm và không sửa chữa nó, đang phạm một sai lầm khác.” – Khổng Tử
(2) “Hạnh phúc là cảm giác rằng sức mạnh tăng lên – rằng sức đề kháng đang được vượt qua.” – Friedrich Nietzsche

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.