Đi Giữa Thời Đại Văn Minh Công Nghệ!

Với tiêu chuẩn đọc sách nghe kinh thường học hỏi!
Vẫn tự hào căn bản kiến thức chưa đến nổi nào
Nhưng đà tiến triển thời công nghệ … xấu hổ làm sao
Khi soát lại kỹ năng tại trung học của lớp trẻ!

Ngoài kiến thức thông thường, trí tuệ cảm xúc chặt chẻ
Mới hay rằng những tư tưởng vĩ đại của danh nhân
Bí ẩn thế giới vẫn nằm trong việc soi rọi bản thân
Đạo hay đời cần song hành lý thuyết, thực nghiệm

Mới chắc lọc tinh hoa sâu sắc mầu nhiệm (1)
Bằng cảm hứng kèm với khả năng tập trung
Khoa học và tôn giáo luôn phối hợp dung thông (2)
Những lời vàng chân thật ngày càng có hiệu lực!!

Giật mình với những thành tích Guinness kỷ lục
Riêng nghệ thuật nhớ giỏi lập lại của Eran Kantz (3)
Nhờ năng luyện tập bất kể thời gian
Phải chăng thời đại nào cũng cần tám chữ (4)
Đi giữa văn minh công nghệ … không còn CÔ LỮ !!!!

Huệ Hương

(1)The only source of knowledge is experience- Einstein ( nguồn tri thức duy nhất là kinh nghiệm, hay trải nghiệm )

(2) Albert Einstein “Science without religion is lame, religion without science is blind” tam dịch “ Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng, tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng”
(3) người đã lập kỷ lục của Guiness về lập lại một dây 500 chữ không sai sót sau một lần nghe
(4) Chúng ta chỉ cần sống với tám chữ: “Dù ở đâu cũng làm con người đích thực” là đủ để làm học trò của thiền sư Lâm Tế, xứng đáng với sự tiếp nối của Ngài. Hãy viết tám chữ này ra giấy, và treo ở đâu đó để tự nhắc nhở mình.( HT. Thích Nhất Hạnh )

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.