Thong Dong Giữa Dòng Đời Thuận Nghịch…

Tâm ta không hình tướng, tinh vi, bén nhạy
Linh hoạt nhất, thánh thiện nhất
mà cũng độc ác nhất trên đời!
Khi khởi niệm bất thiện,
nhận diện rồi chuyển hoá, người ơi
Khéo léo hướng chúng về ngay nẻo thiện !

Và tiếp tục nuôi dưỡng, đừng mãn nguyện!
Điều phục, làm chủ được Tâm …miên mật công phu
Sẽ quán chiếu được nhân quả nghiệp báo thiên thu
Vay và trả khó mất giữa muôn ngàn sinh diệt!

Tâm bị chi phối,
bởi vọng tưởng tạo điều oan nghiệt
Là nguồn gốc hình thành toàn bộ cuộc đời
Quá khứ, vị lai, hiện tại khó tách rời
Mời suy ngẫm triết lý Tây Phương uyên bác (1)

Muốn thong dong giữa thuận nghịch tự mình chế tác.
Thường trực quán chiếu đức, trí cân bằng
Chuyện gì cần phải làm và không nên làm
Đúng thời đúng lúc tinh tấn thực hành
Đủ lòng tin, trực nghiệm:
“ Giá trị toàn bộ cuộc sống,
CHỈ LÀ NHỮNG PHÚT GIÂY HIỆN TẠI “ !!
Luôn sống trong Chánh niệm và hãy chậm lại!

Huệ Hương

_______________

(1) Một học giả Tây Phương cho rằng “ Thật ra tương lai đã len vào quá khứ của chúng ta lâu rồi “ và “Phút giây nào cũng là đầu tiên và cuối cùng” có nghĩa là “ Cái gì xuất hiện tại đây và bây giờ cũng là Tinh Khôi và Tối Hậu.”

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.