Buổi Mai…

Buổi mai xuống phố phường
Trời đã vào mùa đông
Thầm niệm câu Phật hiệu
Cho người yêu thương hơn

Cõi lòng xin mở rộng
Dẫu nhỏ đôi bàn tay
Thầm niệm câu Phật hiệu
Mong bình an từng người

Nét môi đọng nụ cười
Để đời thêm nét tươi
Thầm niệm câu Phật hiệu
Rồi khốn khó qua đi

Không còn ai gặp khổ
Không gió mưa homeless
Thầm niệm câu Phật hiệu
Cuộc đời vui giúp nhau

Sẻ chia từng câu chúc
Mỗi giây phút đang trôi
Thầm niệm câu Phật hiệu
Tín hiệu gửi đến người

Trở về nơi góc nhỏ
Dễ thương đóa thủy tiên
Thầm niệm câu Phật hiệu
Tạ ơn Ngài vô biên

Thần lực bất tư nghì
Không nói chẳng nghĩ bàn

HẢI TẦN 29/08/2023 Doveton

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.