Con Đường

Con đường nào dẫn về hạnh phúc
Thật rõ ràng từng phút do tâm
Dẫu cho khổ cực nơi thân
Nhưng kìa hạnh phúc âm thầm bên trong

Từ buổi đó một lòng làm chủ
Cõi tâm này dù đủ khó khăn
Tính ra gần hết trăm năm
Nhưng mà cố gắng để ngăn bớt dần

Lời Tổ Thầy ân cần chỉ dạy
Đã giúp ta để thấy nẻo đi
Chủ tâm hạnh phúc về ngay
Chao ôi trực nhận từ nay tỏ tường

Xin cúi lạy và thường tu tập
Hạnh phúc về ngay lập tức thôi
Môi luôn nhẹ đọng nét cười
Sẻ chia cùng đến với người kế bên

Con đường đó nào quên luôn nhớ
Kẻo không thì nỗi khó vây quanh
Đâu còn tâm trí lạc an
Là xa nẻo chánh .. lang thang luân hồi

HẢI TẦN Melbourne 19/10/2023

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.