Cuộc Đời


Cuộc đời này … không ai kém cỏi
Chớ huênh hoang mà lỗi bây giờ
Ngẫm xem sẽ thấy nào ngờ
Vô thường chợt đến … vào lờ cá kia

Cuộc đời này … nghĩ xa một chút
Lời kinh xưa từng phút chớ quên
Ta Bà tất cả là duyên
Gieo nhân gặt quả chính nguyên nhân dày

Cuộc đời này … nếu hay khiêm tốn
Người yêu thương thêm lớn căn lành
Có chi mà phải tranh dành
Hơn thua hư ảo … mà danh dự gì

Cuộc đời này … sao hoài lớn tiếng
Bắt chước đi làm giếng giúp người
Cấp cung nước ngọt cho đời
Thật vui biết mấy nụ cười dễ thương

Cuộc đời này … không vương bi lụy
Dẫu trần ai lắm bụi đắng cay
Giúp người dù trắng đôi tay
Đó là cơ hội … nay mai biết còn

26/10/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.