Dẫu…

Dẫu cho có bị hoài mắng chửi
Quyết một lòng không khởi niệm sân
Nếu như có một đôi lần
Cúi đầu sám hối trời gần bình minh

Dẫu chân người hằn in trên mặt
Cũng hoà nhu khoan nhặt tửng lời
Gửi người từng một nụ cười
Có nào oán trách khi đời đã tu

Dẫu cho người từng câu sỉ vã
Luật vô thường tất cả qua nhanh
Cuối cùng trời vẫn trong xanh
Không hề đổi khác bao quanh địa cầu

Dẫu thế nhân ngàn màu độc hại
Vẫn không hề ái ngại tim son
Bước chân theo Phật một lòng
Ung dung nhận lãnh cảm ơn chí tình

Dẫu cho rằng bị dìm sầu đắng
Không buồn phiền như nắng cũng lên
Cần gì cả họ và tên
Sống quên và lãng như viên đất tròn

Dẫu cho rằng không còn tất cả
Nhẹ nhàng cười vất vả sẽ qua
Biết rằng trong cõi Ta Bà
Vô thường nhân quả đó mà đang trôi

16/11/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.