Tâm Có Phật

Tâm có Phật nhìn quanh Phật pháp
Nên chi ta phải áp dụng tu
Như hoa quân tử hòa nhu
Sắc màu nho nhã sân chùa người ơi

Tâm có Phật mây trời thuyết pháp
Lẽ vô thường thật đáng học theo
Tụ nhanh tan vội như mơ
Lợi danh luẩn quẩn cứ tơ tưởng hoài

Tâm có Phật đường dài xe chạy
Thoáng một giây nào thấy nữa đâu
Như thù oán nợ quá sâu
Chiêm bao mộng mị … thức đâu có gì

Tâm có Phật từng ngày hăm bốn
Trôi rất nhanh … tránh chốn thị phi
An nhiên giữa cõi trần đời
Hồn thanh thản nhẹ … mà tùy duyên trôi

Tâm có Phật mỗi lời trách móc
Buông trôi … hỷ xả … học … nhu hòa
Từ bi, nhẫn nhục gần xa
Tu theo Đức Phật Thích Ca cõi này

Tâm có Phật thường hay kinh kệ
Luôn kính người không thể coi khinh
Phổ Hiền hạnh nguyện nhớ in
Điều kia thứ nhất luôn tin và hành

02/10/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.