Có Chút…

Có chút chữ xin đừng kiêu ngạo
Coi trên đời không có một ai
Chu Thần kìa đó nào sai
Cuồng tâm phóng túng đắng cay thế trần

Có chút của đừng lầm lỗi đó
Xem kẻ nghèo kẻ khó đáng khinh
Là gieo nhân ác cho mình
Đến khi trả quả thất kinh muộn rồi

Có chút công đừng cười nhân thế
Không một người đáng nể như ta
Lỗi lầm như quãng đường xa
Mới dăm ba bước rồi la đã thành

Có chút danh và tài tích đức
Chớ coi thường từng phút từng giây
Trăm năm tụ tán như mây
Chỉ nương phước đức cùng ai tu hành

Có chút lòng phát tâm bố thí
Lục độ mà quyết chí dồi trao
Dẫu không tiền của chẳng sao
Phật tâm đã có biết bao nhân lành

20/11/2023 Melbourne
HẢI TẦN

Ghi Chú : Chu Thần, Cao Bá Quát một người tài hoa khinh đời ngạo thế , đã nổi loạn vào triều Nguyễn để bị họa tru di tam tộc

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.