Có Phải Sự Sống Thật Mầu Nhiệm?

Đừng quá muộn,
để nhận ra sự nhiệm mầu cuộc sống!
Vì bản chất các hiện tượng,
là bất toại nguyện đấy mà.
Nếu vô minh vẫn dày đặc,
đến tuổi nào cũng không thể nhận ra
Cuộc sống này thật diệu kỳ, tươi đẹp!

Dù phải gặp những lời cay đắng,
tâm bủn xỉn lọc lừa chật hẹp!
Chỉ cần điềm nhiên đối mặt cuộc đời.
Thay đổi tầm nhìn, chấp nhận
dù đôi khi có phi lý, khá chơi vơi,
Có lẽ cần học từ những danh nhân vĩ đại (1)
Kính mời xem Camus trong tác phẩm đã ghi lại (2)

Hoặc khi học Đạo,
hiểu được nghiệp quả, lý nhân duyên
Sâu sắc khi “chẳng có gì xảy đến ngẫu nhiên”
Và biết chắc trong ta từng điểm khiếm khuyết!
Mới có khả năng chuyển hoá và giải quyết!

Biết trước thất bại hoặc tiên đoán thành công
Đạo Phật chủ trương,
không trông chờ bất cứ quyền năng.
Của “bậc cứu thế” hoặc
Đặt quá nhiều hy vọng vào người khác !
Phải luôn tỉnh thức,
tin vào bậc đạo sư chỉ con đường giải thoát!
Bạn ơi,
chỉ có Chánh niệm mới thấy được sự nhiệm mầu
Trong thiên nhiên, vạn vật khắp cả đâu đâu
Ngay trong hiện tại với những điều bình dị nhất !

Huỳnh Phương- Huệ Hương

(1) Theo Albert Einstein – “Bạn có thể sống cuộc đời mình theo 2 cách: Một là sống như thể không có chi là mầu nhiệm, hai là theo cách tất cả mọi thứ đều là phép mầu”….There are two ways to live: You can live as if nothing is miracle or You can live as if everything is a miracle.
(2) Đời người phi lý, ta nên làm gì? Sách Thần thoại Sisyphus.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.