Khi Mùa Xuân Trở Lại

Đơn giản nhớ… mỗi lần Xuân trở lại
Tuổi đời theo năm tháng cỗi già hơn!
Nghìn vạn sự Xuân sang thay áo mới
Chỉ riêng mình… vẫn nhắm hướng hoàng hôn.

Ta hãy nhớ khi mai, đào chớm nở
Một vòng quay sinh, diệt… Trở lại đầu…
Nhìn trời đất… Ý thức mình đang thở.
Tạ ơn trên! còn Sống đã nhiệm mầu…

Xuân vô vị một khi niềm u uẩn…
Bao muộn phiền còn quanh quẩn lòng ta…
Xuân ý nghĩa… giữa dòng đời nghịch, thuận…
Mỉm môi cười! gì… cũng sẽ trôi qua..

– Xin hãy nhớ “dọn kho” mà ăn Tết
Biết thở, cười cho thắm lại ngày Xuân!
Và trang điểm tâm mình hoa Trí tuệ
Mắt Từ Bi nguyện trải khắp xa, gần…

Thời tiết vẫn soạn lại tuồng xưa cũ…
Chỉ riêng ta làm mới cõi tâm hồn
Xuân vội đến, vội qua như thác lũ…
Đón Xuân lòng hạnh phúc mới… vô ngôn!!

Như Nhiên- Th Tánh Tuệ

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.