Tự Bảo Vệ Mình Bằng Kham Nhẫn

Xứ Úc hiền hoà nay xảy ra quá nhiều xô xát !
Hành vi đâm chém (stabbing)
có thể do phẫn nộ ẩn giấu bên trong
Học lại bài kinh “Ví dụ cái cưa“ mới cảm thông (1)
Vì lòng từ bi, Đức thế Tôn đã giáo giới !

Ôi, từ ngàn xưa đến nay, điều này không mới
Nhẫn nhục luôn nằm trong Ba La Mật hàng đầu
Là lá chắn giúp phòng vệ
trước các hậu quả do hạt giống sân ẩn sâu
Còn giúp ta rèn luyện sự bền bỉ,
không bỏ cuộc trước các nghịch cảnh!
Vì tất cả thành công đều trải qua
vô số thất bại khó tránh !

Hãy cẩn thận với từng ý nghĩ phát sinh
Nó là mầm mống
cho ngôn ngữ điêu ngoa, hành vi vô minh
Ôi có phải một xã hội hiện đại văn minh
càng đòi hỏi tính mọi người kham nhẫn
Vì đây là đức tính của lối sống có đạo đức nhân bản!

Huỳnh Phương – Huệ Hương

————————————————
(1) Trung bộ kinh 1- phẩm 21 – Kinh Ví dụ cái cưa (P. Kakacūpama Sutta)
Đức Phật dạy rằng trong giao tế và ứng xử, dù trong tình huống nào, hành giả phải chế ngự khẩu nghiệp, vượt qua trạng thái bị xúc phạm, chuyển hoá lòng sân, phát ngôn bằng lời từ bi và tha thứ, không để lòng sân cưa nát mình.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.