Tự Vấn – Trực Tâm Thị Đạo Tràng…

Tự vấn !

Có lẽ học Đạo ngày nay
cũng nên xét xem có đủ được ba việc? (1)
Như Khổng Tử đã tự vấn, chỉ đổi lại điều ba
Thay vì dạy bảo,
hãy trình bày chia sẻ điều đã nhìn ra,
“Khi hiểu được, đọc được cuốn sách chính mình,
Cổ Đức dạy ngày kia trở nên Người GIÁC NGỘ “!

Dù bước đường này rất dài, rất nhọc khó
Nhưng ai…
cũng có quyền khám phá, tự nguyện kiếm tìm
Đến lúc nào đó qua trải nghiệm tiến trình
“Thấy được Sự thật đã có sẵn trong trời đất!”

Đạo rất bình thường, trong sáng không gì bí mật !
Thời đại công nghệ,
hãy sống như đi trên dòng sông
Tuỳ duyên đối trị ,
thể hiện tư duy thành thạo, hài lòng
Học hỏi trân trọng, thích ứng cách linh hoạt!

Mạnh dạn nhận diện “ Tùng địa dõng xuất “
Trong đau thương với bản lãnh chân thực, vững vàng
Mọi nơi mọi lúc, “trực tâm thị đạo tràng”
Ồ, hoá ra tương giao trong trật tự vận hành
vốn rất hoàn hảo của pháp!

Huệ Hương

(1) nhìn lại mình có đủ 3 việc mà Khổng Tử đã tự vấn:
1- Lặng yên nhớ điều đã học, 2- kiên trì học tập không biết chán, 3- dạy bảo người khác không biết mệt mỏi, ta đã làm được việc nào trong ba việc ấy? (Mặc nhi thức chi, học nhi bất yếm, hối nhân bất quyện, hà hữu ư ngã tai? ) Khổng Tử

_________________

Trực Tâm Thị Đạo Tràng…

Khi trao dồi Phật Pháp.
Mục đích nâng kiến thức.
Cho kết quả nặng lòng…
Khi học hiểu Phật pháp.
Quán chiếu vào nội tâm
Thấy được rõ lỗi lầm.
Tự chuyển hóa phiền não.
Là học Phật đúng đường.
Vậy mới nói học Phật.
Để quáng chiếu vào tâm.
Giúp hiểu Sách Tâm Mình.
Sửa sai là Giác Ngộ !
Không tích góp giáo lý.
Bố đuốc rọi thế gian.
Hướng ngoại hướng sai đàng.
Hướng tâm là chân lý.
Sách làm người cao cấp
Là kinh Phật chi đường.
Chúng sanh chớ thờ ơ.
Sửa đổi thành người tốt.
Thế giới mới hòa bình.
Cuộc sống sẽ bình an.
Nếu mọi người giữ được
Trực Tâm Thị Đạo Tràng.

Viên An

_________________

Tự Vấn – Trực Tâm Thị Đạo Tràng…

Tu là tự vấn sửa sai
Chính mình giác ngộ, đổi thay lỗi lầm
Hơn chờ… chỉ bảo nhắc ngầm
Từ người ngoài, sách… luyện ngâm trả thầy

Tu là tự vấn nghiệp gây
Kiếm tìm… trải nghiệm. dần xây dựng mình
Bước đường khắc phục vô minh
Dù rằng khó nhọc, vững tin Phật lời

Nghiêm minh tự vấn nhiều đời
Nhận chân đối diện, kịp thời quán tu
Tư duy học hỏi, bạn / thù
Quả nhân duyên nghiệp, chỉnh chu xếp bàn

Trực tâm thị hiện ̣đạo tràng
Trao dồi Phật Pháp, vững vàng khác nhau
Có duyên… nhận thức ngấm sâu
Sơ cơ mới chạm… khổ đau, ngã lòng

Trực tâm thị đạo tràng mong
Cùng nhau chia sẻ, tỏ… hòng tiến mau
Lỗi lầm đạo hữu nhắc nhau
Để mà chuyển hóa, về sau tránh dần

Trực tâm thị đạo tràng cần
Ngoài nâng kiến thức, được gần… thiện nhân
Giúp nhau quán chiếu sửa thân
Động viên sách tấn… lúc chân sai đường

Phải luôn tự vấn vô thường
Chậm… không tích góp tư lương bây giờ
Thời gian nào có đợi chờ
Sai đàng hướng ngoại… khổ ngờ do ai

Hướng tâm chân lý khó thay
Tu mong chấn chỉnh. từng ngày tốt hơn
Tránh gây nghiệp ác, gieo… ơn
Trực tâm thị đạo tràng, nhơn kiếp này

Tốt lành cuộc sống từng giây…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.