Những Người Bạn Tốt

Đừng nói rằng:
“trong cuộc sống không hề có những điều kỳ diệu? “
Chẳng phải luôn có những người bạn tốt đấy sao?
Sách tấn chân thiện mỹ cùng nhận, cùng trao
Phải gắng lên:
“Thép không tôi luyện kỹ không thành thép
Ngọc không mài dũa, khó tạo trang sức đẹp”

Dù đôi lúc có thể suy nghĩ, ý thức khác nhau.
Nhưng khi mình
đối diện nghịch cảnh không biết về đâu!
Sẽ giúp rèn luyện tâm
để không rơi vào hố sâu, vực thẳm
Lai chỉ ra tĩnh, động gì là bản chất thật !
“Không buông lung giãi đãi,
nhưng không quan trọng hoá trạng thái bình an
Tuỳ duyên thuận pháp, rồi ….
mọi việc dung thông hoàn toàn”!

Kính cảm ơn những gì cổ động, thúc đẩy!
Truyền cảm hứng
để những đam mê, ước mơ bốc cháy!
Có hiểu mới thương, mới thông cảm sự cô đơn
Làm bờ vai nương tựa khi mệt mỏi đến nhiều hơn
Bởi sự trung thực, chân thành chính là chìa khoá
Là sợi dây thắt chặt,
kết nối cảm ứng đạo giao không còn nhân, ngã!
Nay mới hiểu, có được bạn tốt đồng hành
Cuộc đời mới thật ý nghĩa dù gặp phải bại, thành!

Huỳnh Phương-Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.