Giáo Sư Cao Huy Thuần Vừa Qua Đời

Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.

Giáo sư Cao Huy Thuần sinh năm 1937, trong một gia đình trí thức, kính tín Tam bảo tại Thừa Thiên. Ông học Đại học Luật Sài Gòn (1955-1960), dạy học tại Đại học Huế (1962-1964), xuất bản báo Lập Trường, tham gia tranh đấu trong Pháp nạn Phật giáo 1963 bùng nổ tại Huế.

Năm 1964, ông du học tại Pháp; bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Paris (1969); sau đó là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu về Cộng đồng châu Âu tại Đại học Picardie.

Ông là giáo sư tại Đại học Picardie, Cộng hòa Pháp

Giáo sư Cao Huy Thuần là tác giả của nhiều công trình bằng tiếng Pháp về khoa học chính trị và quan hệ quốc tế. Với bạn đọc Việt Nam, ông là một trong những tác giả được yêu mến với nhiều đầu sách, bài viết, thuyết trình mang ý nghĩa tư tưởng, văn hóa, văn chương lịch lãm, đi vào lòng người; trong đó có thể kể những tác phẩm và các bài viết sau:

Aung San Suu Kyi Và Hồn Của Nước

Bản chất văn hóa của cuộc đấu tranh Phật giáo trong Pháp nạn 1963

Bát Nước Của Ngài Anan

Bilingual: Flowers And Fruits (Thầy Nhất Hạnh In My Heart) / Hoa Và Trái (Thầy Nhất Hạnh Trong Tôi)

Cái Mũi Của Darwin: Có Ai Thích Ông Nội Là Cà Khọt Cà Khẹt? – Gs. Cao Huy Thuần

Cái Mũi Của Darwin: Tiến Hóa Và Tình Cờ Ngâu Nhiên – Gs. Cao Huy Thuần

Cao Huy Thuần: “Trả Cái Đầu Lại Cho Cái Đầu”

Chén trà

Chiếc Áo – Giáo Sư Cao Huy Thuần

Cho tôi bát nước

Chuyện con cá

Chuyện Thiền – Cao Huy Thuần

Công Bằng, Dân Chủ Dưới Con Mắt Phật Giáo Gs. Cao Huy Thuần

Dân Chủ Và Phật Giáo – Cao Huy Thuần

Dân Tộc Tôi Chưa Xứng Với Tổ Tiên

Đạo Phật Hiện Đại Như Thế Nào Trước Mắt Tây Phương?

Đọc Kinh Bốn Mươi Hai Bài

Đối Thoại Về Bất Bạo Động Với Aung San Suu Kyi

Đức Phật và câu chuyện của con tôi

Đừng Gọi Tên Khỉ Nữa Mà Cảm Thấy Nhục Nhã Gs. Cao Huy Thuần

Giáo dục hàng hóa hay công ích?

Giáo Sĩ Thừa Sai Và Chính Sách Thuộc Địa Của Pháp Tại Việt Nam

Giới Thiệu Sách “BUÔNG“ Của Đỗ Hồng Ngọc

Gs Cao Huy Thuần: Ta Mất Đi Nền Văn Hóa Độc Lập?

Hai Bài Kinh Bát Nhã

Hãy Bay Với Hai Cánh Vào Hiện Đại – Cao Huy Thuần

Hoa Và Trái (Thầy Nhất Hạnh Trong Tôi) – Cao Huy Thuần

Hồn Của Cây Cao Huy Thuần

Kỷ Niệm 40 Năm 1963 Toàn Trị Và Ngoại Thuộc, Cao Huy Thuần

Mặt Trăng Thứ Nhất

Mẹ Tôi

Nắng Và Hoa Trên Mộ Cao Huy Thuần

Nước Giếng Trong Cao Huy Thuần

Oan Gia Nghiệp Báo

Pháp Nạn 1963: Tưởng Niệm, Bản Chất Văn Hóa, Tinh Thần Bất Bạo Động

Phật Giáo Chống Ai, Chống Gì

Phật Giáo Muốn Gì?

Quán Thế Âm Thấy Mùi Thơm

Sống không nhìn lui, sống không nhìn tới

Tại sao Phật giáo ảnh hưởng ở Phương Tây

Tặng người quét chùa trên núi Túy Vân

Thầy Trí Quang Một Trang Lịch Sử

Thầy Và Trò Cao Huy Thuần

Thế nào là một dân tộc văn minh

Thượng Đế, Thiên Nhiên, Người, Tôi & Ta

Toàn Trị Và Ngoại Thuộc Phần – Cao Huy Thuần

Tôn Giả Angulimala

Trị quốc mà cực đoan thì hỏng

Trung đạo qua hai bài thơ

Từ Đàm

Từ Một Kỷ Niệm Xa, Cao Huy Thuần

Tưởng Niệm Ngọn Đuốc 1963

Vài Điều Căn Bản Về Phong Trào Phật Giáo Cao Huy Thuần

Theo thuvienhoasen.org/p122a41431/giao-su-cao-huy-thuan-vua-qua-doi

This entry was posted in Tin Tức. Bookmark the permalink.