Hoa Đó


Hỏi hoa, hoa đó tên gì
Ta không hề biết nhưng vui mà trồng

Cũng như người mở cõi lòng
Giúp ta sống đặng tha hương xứ người
Về đây tuệ mạng sống đời
Để rồi chân bước nụ cười thênh thang
Rồi thì hồn cũng lạc an
Tất nhiên thấy cả chung quanh bạn vàng

Vì tu nên quý tháng năm
Trôi đi rất lẹ hãy nhanh tu hành
Lời Thầy đã dạy đã răn
Quang âm qua mất bạc vàng không mua

Bạc vàng có thể kiếm ra
Thời gian qua vội đúng là chảy xuôi
Cố lên cố gắng từng ngày
Hãy gieo chủng tử nay mai sẽ thành

Nhất là hạt giống bình an
Đùng gieo phiền não đôi lần trong tâm
Cũng luôn ghi nhớ Tứ Ân
Mãi hoài niệm Phật lần lần trổ hoa

Kìa như hoa đó đúng mùa
Trổ lên mấy nụ ta vừa đủ vui

Minh Nghiêm

Comments are closed.