Hình Ảnh Lễ Khánh Thành Trường Tiểu Học Hoa Nghiêm Ngày 12/1/2016

Dưới đây là một số hình ảnh lễ khánh thành Trường Tiểu Học của chùa Hoa Nghiêm vào sáng ngày thứ Ba 12/1/2016 dưới sự tham dự của quý Hội Đoàn, quý Tăng Ni Phật tử và ban giám hiệu cùng sự giúp đỡ cho buổi ăn trưa từ ban nhà Bếp Hoa Nghiêm – Cô Huệ Bối, Huệ Tịnh (Please click on the image to view the full size)

Huệ Hiếu

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.