Tranh Thủy Mặc – Trí huệ cuộc đời 4


Thiền pháp tức tâm pháp,

vạn pháp sanh diệt từ tâm.

Chớ vì có việc mà lo,

thà vì không việc mà vui.

Cảnh thế tục:

Thân như cây ngọc trước gió,

tâm như hồ lặng có trăng thu.

Chiêm bao ai tỉnh trước,

xa lìa mộng tưởng đảo điên.

Cảnh sau ngộ:

Bồ đề vốn không cây,

gương sáng cũng không đài.

Cống hiến là để báo ơn,

Sám hối là để xét mình.

Giảm bớt tâm thành bại được mất,

thêm nhiều sự nỗ lực đúng lúc của tâm tinh tấn,

xác suất thành công tự nhiên sẽ tăng thêm.

Người làm chủ, phải bớt đi tâm được mất,

đem lòng chân thật, danh dự và chữ tín để trong lòng,

chắc chắn người ấy sẽ thành công.

Phương pháp hóa giải những chuyện muộn phiền là tấm lòng thành thật,

chủ động, nhanh chóng, rõ ràng, không chần chừ, bị động và chờ đợi.

Khi làm việc gì trước tiên không nên quá gấp gáp,

cần phải tìm đúng phương pháp giải quyết,

và thời gian thích hợp thì mọi việc sẽ thành công.

Theo 108 lời tự tại của HT.Thánh Ngiêm

Huệ Thanh – http://phapbao.org/tranh-thuy-mac-tri-hue-cuoc-doi-4/
This entry was posted in Văn Hóa, Đời Sống. Bookmark the permalink.