Công Ơn Từ Mẫu

Phật bảo A-nan: “Công ơn từ mẫu gồm có mười điều. Phàm kẻ làm con phải lo báo đáp”:

1. Ơn sâu thứ nhất:
Chín tháng mười ngày cưu mang nặng nhọc

2. Ơn sâu thứ hai:
Ngay lúc sinh nở đau đớn tột cùng

3. Ơn sâu thứ ba:
Con vừa ra đời mẹ quên đau đớn

4. Ơn sâu thứ tư:
Mẹ chọn miếng đắng, miếng ngọt dành cho con

5. Ơn sâu thứ năm:
Dời con sang chỗ khô, mẹ nằm chỗ ướt

6. Ơn sâu thứ sáu:
Ba năm bú mớm chăm sóc nâng niu

7. Ơn sâu thứ bảy:
Giặt giũ tắm rửa chịu đựng ô uế

8. Ơn sâu thứ tám:
Lòng luôn khắc khoải lúc con vắng nhà

9. Ơn sâu thứ chín:
Chỉ vì nuôi con chịu bao ác nghiệp

10. Ơn sâu thứ mười:
Trọn đời yêu dấu chẳng phút nào nguôi.

Trích kinh Đại Phương tiện Phật báo Phụ mẫu Trọng ân.

Sương mai | Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 159 Vu Lan

http://vanhoaphatgiaoblog.com/vu-lan/cong-onhtml-tu-mau.html

This entry was posted in Kinh Pháp, Phật Giáo. Bookmark the permalink.