Ngày Phật Thành Đạo

Đấng THẾ TÔN, kính dâng lòng quy ngưỡng
Trọn đời này , hằng sa kiếp mai sau
Bút mực chi diển tả được thế nào
Tám , mười hai, THÀNH TOÀN BẬC CHÁNH GIÁC

Vũ trụ này , chỉ có Ngài “Siêu Việt “
Trí Tuệ Ngài, rọi sáng cả Đông, Tây
Khoa học nay cũng theo bước chân Ngài
Hạnh phúc thay được làm người con Phật

Biết làm sao dâng trọn lòng Tịnh Tín
Nguyện trọn đời theo dấu ĐỨC NHƯLAI
Trừ ngũ dục , phạm hạnh cố dồi mài
Để xứng đáng được Ân ban từ Phật

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.