Vui Đón Mừng PHẬT ĐẢN 2641( Phật lịch 2561)

Hạnh phúc thay cho những ai “CÓ THỂ”
Từng sát na, niệm Ân Đức Như Lai
Dù thế gian long trọng nhớ bốn ngày ****
VE-SAK,rằm tháng tư mùa Phật Đản

Nghìn năm xưa Lâm Tỳ Ni rực sáng
Từ ái, oai nghi Thái Tử Sĩ Đạt Ta
Chân lý hiển bày điềm lạ hiện ra
Ai trí tuệ giãi đoán thâm ẩn ngữ ?

Thừa tự Ân lành, mang danh Phật Tử
Chút duyên may nương tựa Đức Từ Bi
Hoá thân. Ngài tàng chứa Ngọc Mani
Đại duyên thay vui chúc mừng Sinh Nhật

Lệ trào dâng cử hành “Lễ Tắm Phật “
Nguyện đời đời theo bảy bước chân sen
Âm thầm bước chậm ngại khó chê khen
Hà sa kiếp….. thong dong đời tự tại !!!

****ngày đản sanh, ngày xuất gia, ngày thành Đạo và ngày nhập Niết Bàn

Huệ Hương

This entry was posted in Phật Giáo. Bookmark the permalink.