Đức Phật Trong Ta Đức Phật Trong Ta

Giới Thiệu

Một vị Thiền sư Trung Hoa nói rằng: “Phật vàng không khỏi hư hoại do lò đúc, Phật gỗ không khỏi hư hoại do lửa cháy, Phật đất không khỏi hư hoại do nước và thời gian. Chỉ có Phật thật ngồi ở bên trong mỗi người thì bất hoại mà thôi”. Điều này cho chúng ta thấy rằng: đức Phật ở trong lòng mỗi chúng ta mới là quan trọng, còn mọi hình tướng bên ngoài đều mang tính biểu tượng mà thôi.

https://www.youtube.com/watch?v=wC2cxVSU-8Y

TT Thích Bửu Chánh

http://www.phatphapungdung.com/phap-am/duc-phat-trong-ta/c18.html

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.