Hòa Nhịp Sống

“Đời thiếu Đạo khó vượt qua nghịch cảnh
Đạo không Đời không thể quán nhân duyên “
Lời Cổ Đức khiến vọng thức ngũ yên
Tất cả hiển bày, phút giây tĩnh lặng

Ngắm nhìn hành trình chia ly, oán tắng
Theo thời gian phiền não lúc đầy vơi
Hoa cho quả vào đúng lúc đúng thời
Thấy sự sự vật vật đều như Huyễn

Biết mộng trường, nên tín thành phát nguyện
Gửi tâm từ chúc pháp giới an vui
Ai ? Đôi lúc chẳng giây phút ngậm ngùi
Thử hoà nhịp sống với cung đàn Đời, Đạo

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.