Lạc Trong Nghiệp

Hôm nay lạ, cả ngày trời rực nắng
Trời trong xanh không có lấy một áng mây
Chim cũng thôi không ca hát đâu đây
Bỗng giật mình, sao cô đơn quạnh quẻ

E- mail từ bạn già sống theo tuýp trẻ
Viễn hành cruise theo năm tháng dài dài
Lấy thời gian hầu quên chuyện tương lai
Mặc thế sự chờ ngày thay kiếp mới

Ôi! …Đời sống tâm linh dễ đâu tạo khởi
Siết bước vào là vấp chập chùng duyên
Thương bạn cùng thuyền mà chẳng dám khuyên
Lạc vào Nghiệp, khó tự mình quyết định ….

Kiếp nhân sinh mỗi mỗi cuộc hành trình
May mắn cho ai tìm thấy ra phương hướng …

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.