THỨC TỈNH

Xưa không Đạo chạy rối lòng vòng
Tham sân si vấp ngã sa tròng
Giữa cơn huyễn mộng “oà” thức tỉnh
Đạo giúp Đời nay bước thong dong

Đường vào Biển Tuệ quá mênh mông
Bước đều, chậm rãi, chẳng cầu mong
Có câu “vạn pháp trùng duyên khởi”
Nhân quả ngàn đời dễ thoát không?

Huệ Hương


Ngàn đời nhân quả nối.. lòng vòng
Muốn dứt tử sinh, phải chặt lòng
Sân hận, tham si chưa… bỏ được
Trách sao khiếp khiếp, chẳng thong dong

Suy hơi thở một… dứt là xong
Cuộc sống mong manh khó lựa hòng
Thư thả rồi tu… khôn hỏi kịp
Mau mau thức thỉnh kẻo hoài công

Trùng lai mai biết có hay không ???

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.