Nhận Thức Về Năm Giới

Thuyết giảng: Thầy Thích Phước Tiến

http://www.niemphat.vn/2014/02/nhan-thuc-ve-5-gioi/

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.