Khóa Thiền Đặc Biệt – Trung Cấp Bát Nhã 3

Khóa Thiền Đặc Biệt

Trung Cấp Bát Nhã 3

Hướng Dẫn:

Ni Sư Triệt Như

Từ ngày thứ hai 15/10/2018 đến ngày thứ tư 24/10/2018

Địa điểm: Chùa Quang Minh

Chủ Đề Khóa Bát Nhã 3:
1. KHÔNG
2. HUYỄN
3. BA LA MẬ
4. BA CỬA GIẢI HOÁ : Không Định – Vô ướng Định – Vô Nguyện Định.
5. HỰC HÀNH HIỀN ĐỊNH – hể nhập chân như – hể nhập KHÔNG.

– Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 Ni Sư sẽ hướng dẫn thiền sinh thực hành thiền định.

– Từ ngày 20/10/2018 đến ngày 24/10/2018 học và thực hành các chủ đề Khóa Bát Nhã 3.

Xin hân hạnh mời quí Phật tử, quí thiền sinh hộ̣i tụ về cùng nhau tu học.

Vui lòng ghi danh sớm để Ban tổ Chức sắp xếp chổ ăn ở tu học cho quí vị được chu đáo.

Chi phí khóa tu học miễn phí.

Ghi danh hoặc muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc:

Thầy Thích Chân Phong: 0431 593 149 – Chị Diệu Nguyện: 0423 225 335
Anh Minh Thanh: 0431 697 759 ——–Chị Lâm Thu: 0403 472 718
Chị Nguyên Như: 0488 689 670 – Email: an2007aust@yahoo.com

Download poster

This entry was posted in Thông Báo, Tin Tức. Bookmark the permalink.