Món Quà Trân Qúy

Có những món quà biết đây… Phật thưởng
Giọt lệ tròn lăn trên má… hân hoan
Đâu dám tỏ bày… ai hiểu… tiếng oan
Đem hỷ lạc hoà tan theo ký ức

Hạnh phúc đến… chỉ vài giây tỉnh thức
Ảnh hưởng in sâu đậm tiếp tháng ngày
Vui vẻ nhìn đời… thái độ đổi thay
Quỷ vô thường… tất cả đều ảo huyễn

Trước tượng đài chấp tay thầm khấn nguyện
Ân đức Ngài… luôn tinh tấn tựa nương
Biết vươn mình hoà nhập sống yêu thương
Cải thiện thăng hoa… còn nhiều quà nữa !!!

Huệ Hương

_________________________________

Có những món quà… ta ̣đang được hưởng
Tưởng… bình thường, như cuộc sống bình an
Mắt còn nhìn… hoa nở, cảnh thế gian
Chân mạnh mẽ dẫn nhiều miền ký ức

Có những món quà… ta không nhận thức
Sống không mang đau bệnh hãy nghĩ… may
Nhiều người đang đấu tranh phút, hay… ngày
Để tồn tại, chịu đựng… mong xoay chuyển

Có những món quà… dù không cầu nguyện
Có gia đình đầm ấm Mẹ, Cha thương
Và trí huệ hiểu Phật Pháp dựa nương
Luôn từ ái… tự soi mình tu sửa

Có những món quà… đang sẵn chờ nhận nữa…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.