Phật Giáo Chánh Tín

Mục Lục

1. LỜI GIỚI THIỆU
2. PHẬT GIÁO CHÍNH TÍN LÀ GÌ
3. ĐỨC PHẬT CÓ PHẢI LÀ CHÚA SÁNG THẾ KHÔNG
4. ĐỨC PHẬT LÀ GÌ ?
5. VŨ TRỤ VÀ SINH MỆNH LÀ TỪ ĐÂU ĐẾN
6. BỒ TÁT LÀ GÌ
7. VÌ SAO GỌI LÀ ĐẠI THỪA VÀ TIỂU THỪA
8. PHẬT GIÁO CÓ PHẢI LÀ TÔN GIÁO CÓ TÍNH THẾ GIỚI ?
9. GIÁO LÝ CĂN BẢN CỦA ĐẠO PHẬT LÀ GÌ
10. GIÁO ĐIỀU CĂN BẢN CỦA ĐẠO PHẬT LÀ GÌ
11. TIN ĐẠO PHẬT CÓ PHẢI ĂN CHAY KHÔNG
12. THÁI ĐỘ CỦA ĐẠO PHẬT ĐỐI VỚI UỐNG RƯỢU, HÚT THUỐC VÀ CỜ BẠC NHƯ THẾ NÀO
13. TIN PHẬT GIÁO CÓ PHẢI XUẤT GIA HAY KHÔNG
14. TÍN ĐỒ ĐẠO PHẬT CÓ MẤY ĐẲNG CẤP
15. TRỞ THÀNH MỘT TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO NHƯ THẾ NÀO
16. PHẬT TỬ VÌ SAO LẠI PHẢI TÍN NGƯỠNG TAM BẢO
17 – NHỮNG NGƯỜI LÀM CÁC NGHỀ CA HÁT, ĐỒ TỂ, SĂN BẮN, BẮT CÁ, BÁN RƯỢU CÓ THỂ TIN PHẬT ĐƯỢC KHÔNG
18. PHẬT GIÁO CÓ TIN Ở SÁM HỐI HAY KHÔNG
19. PHẬT GIÁO CÓ TIN THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC HAY KHÔNG
20. PHẬT GIÁO TIN CÓ DIÊM VƯƠNG KHÔNG
21. PHẬT GIÁO CÓ TIN CÔNG DỤNG CỦA LỄ CẦU SIÊU CHO VONG LINH HAY KHÔNG
22. PHẬT GIÁO CÓ TIN LÀ CÔNG ĐỨC CÓ THỂ HỒI HƯỚNG CHO NGƯỜI KHÁC HAY KHÔNG
23. PHẬT GIÁO CÓ TIN LUÂN HỒI LÀ CHUYỆN CHÍNH XÁC CÓ THỰC HAY KHÔNG
25. PHẬT GIÁO CÓ SÙNG BÁI QUỶ THẦN KHÔNG
26. PHẬT TỬ CÓ TIN CÔNG NĂNG CỦA SỰ CẦU ĐẢO HAY KHÔNG
27. PHẬT GIÁO CÓ CHỦ TRƯƠNG ĐỐT VÀNG MÃ HAY KHÔNG
28. PHẬT GIÁO CÓ TIN ĐỊNH LUẬT NHÂN QUẢ LÀ CHÍNH XÁC?
29. TẤT CẢ PHẬT TỬ ĐỀU NGUYỆN VÃNG SINH VỀ THẾ GIỚI CỰC LẠC HAY KHÔNG
30. PHẬT GIÁO CÓ COI TRỌNG THẦN TÍCH HAY KHÔNG ?
31. PHẬT GIÁO CÓ SÙNG BÁI TRANH TƯỢNG KHÔNG ?
32. PHẬT TỬ CÓ PHẢN ĐỐI TỰ SÁT KHÔNG ?
33. PHẬT GIÁO CÓ PHẢI LÀ TÔN GIÁO CHÁN ĐỜI VÀ XUẤT THẾ KHÔNG
34. TỪ TIN PHẬT ĐẾN THÀNH PHẬT PHẢI MẤT BAO LÂU?
35. NGAY BẤY GIỜ LÀ THÀNH PHẬT LIỀN LÀ ĐIỀU CÓ THỰC HAY KHÔNG ?
36. PHẬT GIÁO CÓ BI QUAN TRƯỚC TIỀN ĐỒ CỦA NHÂN LOẠI ?
37. KIẾP LÀ GÌ ?
38. NÓI VỀ ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI NHƯ THẾ NÀO
39. PHƯƠNG PHÁP TU TRÌ CỦA PHẬT GIÁO NHƯ THẾ NÀO ?
40. PHẬT GIÁO CÓ PHẢI LÀ TÔN GIÁO CHỦ TRƯƠNG KHỔ HẠNH?
41. BÀN VỀ “SÁU CĂN THANH TỊNH”
42. BỐN ĐẠI ĐỀU KHÔNG LÀ THẾ NÀO ?
43. PHẬT TỬ CÓ HIẾU THUẬN VỚI CHA MẸ KHÔNG ?
44. PHẬT GIÁO CÓ TRỌNG NAM KHINH NỮ KHÔNG ?
45. PHẬT GIÁO CÓ PHẢN ĐỐI CHẾ ĐỘ GIA ĐÌNH KHÔNG ?
46. PHẬT TỬ CÓ THỂ KẾT HÔN VỚI NGƯỜI ĐẠO KHÁC?
47. PHẬT TỬ CÓ PHẢI TIẾN HÀNH HÔN LỄ ĐẠO PHẬT KHÔNG
48. PHẬT TỬ CÓ THỂ LY HÔN CHĂNG
49. PHẬT GIÁO CÓ CHO RẰNG TRẺ CON CÓ THỂ TIN PHẬT?
50. PHẬT TỬ CÓ QUAN NIỆM VỀ QUỐC GIA HAY KHÔNG ?
51. PHẬT GIÁO ĐỒ CÓ THỂ THAM GIA QUÂN SỰ CHÍNH TRỊ ?
52. PHẬT GIÁO CÓ PHẢI LÀ MỘT TÔN GIÁO HÒA BÌNH CHỦ NGHĨA
53. PHẬT GIÁO CÓ CHỦ TRƯƠNG THUYẾT TÍNH NGƯỜI VỐN THIỆN
54. PHẬT GIÁO CÓ BAO NHIÊU TÔN PHÁI
55. DUY THỨC CÓ PHẢI LÀ DUY TÂM KHÔNG
56. THIỀN TÔNG CÓ PHẢI LÀ THIỀN ĐỊNH KHÔNG
57. ĐỐN VÀ TIỆM LÀ THẾ NÀO
58. TỐT NHẤT NÊN TU HỌC THEO TÔNG PHÁI NÀO
59. THÁI ĐỘ CỦA PHẬT TỬ ĐỐI VỚI KINH PHẬT NHƯ THẾ NÀO
60. KINH SÁCH PHẬT GIÁO CÓ PHẢI LÀ KHÓ HIỂU KHÓ ĐỌC
61. PHẬT TỬ KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC SÁCH CÁC TÔN GIÁO KHÁC?
62. PHẬT GIÁO CÓ CHO RẰNG NGƯỜI THEO TÔN GIÁO KHÁC LÀ CÓ TỘI KHÔNG
63. QUAN NIỆM KHỔ CỦA ĐẠO PHẬT CÓ TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI QUAN NIỆM TỘI CỦA ĐẠO CƠ ĐỐC HAY KHÔNG ?
64. PHẬT GIÁO CÓ TIN LÀ THƯỢNG ĐẾ TỒN TẠI HAY KHÔNG
65. PHẬT GIÁO CỐNG HIẾN GÌ CHO NƯỚC TRUNG QUỐC
66. CHÂN LÝ PHẬT GIÁO LÀ GÌ
67. HÒA THƯỢNG, NI CÔ, CƯ SĨ LÀ GÌ
68. THIỀN SƯ, LUẬT SƯ, PHÁP SƯ LÀ GÌ
69. LA HÁN BỒ TÁT PHẬT LÀ GÌ
70. PHẬT GIÁO CÓ MỘT TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH THỐNG NHẤT?
PHỤ CHÚ CUỐN : “PHẬT GIÁO CHÍNH TÍN”

Tải file: PRCPDFWord File

HT.Thánh Nghiêm – Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam dịch

Nguồn http://thuvienhoasen.org – Chuyển sang ebook 26-7-2009

Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.