Nhìn Qua Khung Cửa

THIÊN TAI !

Bão số 10

Thiên tai dịch bệnh tới rồi lui
Phước họa miền trung cứ cõng gùi
Hà Tĩnh tròng trành cùng khốn khổ
Quảng Bình ngơ ngẩn với bùi ngùi
Thừa Thiên gió táp nhà tung mái
Quảng Trị bão quơ nôốc* tróc mui
Dâu bể phù sa bồi khổ lụy
Yêu thương chia sẻ rót lời vui

Lê Đăng Mành

*Phương ngữ :thuyền,đò.

SƠN THỦY THƯ HÙNG

Nạp lễ rước nàng đến trễ chi
Giang hồ một cõi đấng tu mi
Chân tung núi lở hùm voi hoảng
Tay ấn biển trào rồng cá phi
Ngoài ruộng cua tôm huơ giáo chực
Trên cồn trâu nghé quặp sừng đi
Hùng Vương kén quá nhiều phò mã
Thần hận thư hùng bể khổ ri …!

Lê Đăng Mành

MIỀN QUÊ QUẢNG TRỊ TẢ TƠI SAU BÃO

http://www.daophatngaynay.com/vn/van-hoc/tho/14167-nhin-qua-khung-cua.html

 

 

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.