Những Bài Học Được Học…

Đôi lúc… không nên cần tiến sâu tìm hiểu !
Hãy để tuỳ duyên, mặc đến… mặc đi
Thật bình thường, giản dị chẳng nghĩ suy !
“CHƯA SẴN SÀNG”… nên dùng làm biện hộ…

Cũng đừng đem hết lòng ra… thổ lộ.
Ai bao giờ… thấu trọn nỗi khổ đau ?
Đường đã qua… những chướng ngại, lệ trào….
Bài học đó !… Giữ lại cho hành trình mới

Chìa khoá TÂM AN… tạo điều phấn khởi
Tự mình sách tấn… soi rọi bên trong
Thời gian rất cần… chấp nhận CÓ, KHÔNG…
Và như thế… chỉnh sai mọi tình huống !

Cơ hội đến… do duyên… phải đâu ta muốn,
Hạnh thiện lành, nhân gieo đã từ lâu…
Giờ quả gặt… thầm niệm tạ ân sâu !
Đón nhận tất cả… vô vàn trân quý.

Sống trong đời học rất nhiều… lời góp ý !
Nguyện ghi vào… khắc phục, chuyển hoá ngay.
Thầy Tổ dạy… hướng đi, giải pháp… tuyệt hay
Kính nghiêm chỉnh thực thi… thật hoàn hảo !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.