Điều Được Học

Có giao lưu nhiều… được thêm hiểu biết,
Não bộ người… tạo hoá phú tuyệt vời,
Ta chỉ dùng độ chút ít mà thôi,
Nên tuổi nào cũng cần hoc, học mãi !

Đừng cho rằng tuổi cao niên… dừng lại,
Hoạt động chân tay không phí sức như xưa …
Nhưng trí óc phải tận dụng hết chỗ thừa,
Cùng kinh nghiêm phụng hiến cho Đời, Đạo!

Văn minh tân tiến ngày càng sáng tạo,
Dòng giống Anh Hào Lạc Việt tổ tiên …
Giữ vững hoài bảo ước vọng mật miên,
Tâm hướng thiện… chung sức luân lưu mạng mạch,

Hoà hợp, nhân ái chính là… trọng trách

Huệ Hương – Melbourne 22/9/2019

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.