Con Người Là Kiệt Tác Của Tạo Hoá

Có Tuệ giác mới suy tìm liễu nghĩa.
Phận phàm phu luôn tu học để kiếm ra
Thiện tri thức tài danh ở quanh ta ….
Vì mỗi mỗi con người đều … kiệt tác !!

Khám phá bảy điều từ Khổng Minh Gia Cát ***
Đấy cách hiền tài biểu lộ khả năng …
Dũng khí, ứng biến kiến thức dần … tăng
Quan trọng nhất Tín thành tương thông Chí hướng !

Cần tìm hiểu để tự mình chiêm ngưỡng …
Nét đẹp tâm hồn … giới hạn vô biên,
Thế giới nhiệm mầu gặp gỡ do duyên …
Thân cận học hỏi mỗi khi cơ hội đến !

Thiện tri thức …. người chỉ đường về bến ….

Huệ Hương

***7 điều để tìm hiền tài : Chí hướng – Khả năng ứng biến – Kiến Thức – Dũng khí – Tính tình – Liêm khiết – Thành Tín

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.