Điều Cần Biết Về Cõi Âm

Thuyết giảng: Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Hội thảo khoa học nguyên cứu về tiềm năng con người tại viện bảo tàng quân khu 7

http://www.niemphat.vn/2014/07/dieu-can-biet-ve-coi-am/

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.