Kính Mừng Mùng Tám Tháng Hai….

Kính mừng Khánh Đản A Nan Tôn Giả
Tám tháng hai cũng ngày… Thái Tử *** xuất gia
Một sáng tinh sương … ngộ … Giáo lý Thích Ca
Thể nghiệm … vượt tâm thức … ra ngoài ảo tưởng !

Tuệ giác Thánh diệu … đời đời quy ngưỡng.
Thôi thúc con tìm hiểu chuyên sâu hơn,
Tinh tấn thực hành lời dạy Đức Thế Tôn
Tự mình tháo gỡ… mọi nghi lầm phát khởi !

Tám tháng hai bao năm rồi luôn … mới
Cho những ai … chuyển đổi tâm hoang vu
Kinh nào cũng truyền tải ý Đạo … U
Con thuyền xưa sẽ một ngày về bến cũ !

Kìa trên cao những hào quang bao phủ
Chút mặt trời, tinh tú tưởng chiêm bao
Nửa vầng trăng ngây ngất … thấy nao nao
Hạnh phúc thay … nay toàn thân năm vóc !
Kỷ niệm Thánh Lễ … nguyện thành người hữu học !

*** khi xuất gia Đức Phật còn là Thái Tử Sĩ Đạt Ta

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.