Thành Tâm Kính Ngưỡng

Kính tiễn Giác Linh Đệ Ngũ Tăng Thống Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ về cõi Phật

Con đọc mãi vần thơ năm nào Ôn viết:
” Trong ngục tù, ánh Đạo rực lòng ta
Đau thương thay cõi thế giới Ta Bà
Cực lạc Niết Bàn cũng là đây hiện thực ” ****

Ẩn dật cuối đời Ôn vẫn tràn đầy nghị lực…
Nghiệm thăng trầm thấu rõ đạo huyền vi.
Nên thanh thản trước giây phút tử ly…
Kính tiễn Giác linh Ngài thành tâm quy ngưỡng

Mặc tù tội trọn cuộc đời theo lý tưởng,
Sống an nhiên ngộ nhập cũng an nhiên,
Đức cao trọng bảy hai hạ lạp Phước duyên.
Kính tiễn Giác Linh Ôn quy Cõi Tây phương thượng thượng!

**Đêm Phật Đản 15-4 năm Đinh Tỵ 1977

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Hậu bối Huệ Hương cẩn kính – Melbourne 25/2/2020

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.