Bất Khả Đắc – Là Phàm Phu – Phải Biết Mình Đang Tu Thừa Nào !!!

Bất Khả Đắc !

Là phàm phu khó với Ba la mật !
Biết là không, bất khả đắc nhưng ” THUA “,
Đã bao lần cố gắng để tranh đua.
Rồi nguyện cầu mong đúng điều ao ước !

Hạ căn trí thấp … chỉ cố tạo nhiều Phước …
Đâu biết rằng trí tuệ do tinh tấn sanh,
Cố giữ mỗi mỗi niệm thật trong lành.
Học câu ” Ngoài lìa tướng, trong không vọng động ” !!!

Chưa đạt sơ thiền khó lòng… không vọng !
” Ly sanh hỷ lạc ” thuốc chẳng ngấm tan,
Vẫn chưa chấp nhân ” Thế gian chính Niết Bàn “.
Nên vẫn loay hoay sợ đủ điều sẽ gặp !!!

Phàm phu khó làm sao với BA LA MẬT ???

Huệ Hương

___________________

Là Phàm Phu

Là phàm phu khó phân đâu sai, thật
Giữa dòng đời đầy dẫy chuyện hơn thua
Dù ngán ngẩm tranh giành lợi… ganh đua
Mong thanh thản tránh nhiễu điều chấp trước

Là phàm phu khó phân xa… cõi trược
Chỉ nhủ lòng đừng vương… buộc hư danh
Không sợ hãi bát phong phủ… bủa quanh
Tham, sân, si kéo lôi làm… tâm động

Là phàm phu khó phân hiện thực, mộng
Chút vô minh, cẩn tắc việc thế gian
Ham… hỷ lạc, tinh tiến, ắc nguy nan
Sắc tướng đắc… trí huệ là… bất cập

Đáo Bỉ Ngạn chữ KHÔNG bờ huyễn nhập…

tp

___________________

Phải Biết Mình Đang Tu Thừa Nào !!!

Trong Phật Giáo, có năm thừa tu tiến.
Nhơn Thiên,Thanh Văn, Duyên Giác, BồTát, Phật Thừa.
Là Cư Sĩ, làm người, đã tốt chưa …
Tiến đến tu Thiên Thừa, hành Thập Thiện.

Bạn hiểu hết, có điều mong nhiều quá.
Tu thừa nào, Phước đó, đừng vọng cao.
Xe nội địa, đi ngoại quốc… được sao ?
Còn phàm phu, sao chứng Ba La Mật ?!

Chậm mà chắc, biết mình ngày càng tiến.
Đừng mơ cao, không đạt, dễ nản lòng.
Học hay tu, cần căn bản phải xong.
Lầu phải vững phần nền, xây không đổ.

So thời gian trước, biết mình có đắc ….

Viên An

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.