Cứu Trợ Khẩn Cấp Lũ Lụt Miền Trung Tháng 10-2020

Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng.

Kính Bạch chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức và chư Tăng Ni,
Kính thưa quí vị trong tất cả Hội đoàn,
Kính thưa quí đồng hương Phật tử,

Theo thống kê của Văn phòng Ban Chỉ đạo về phòng, chống thiên tai, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 7 trong năm 2020 và có tên quốc tế là NangKa. Ngày 12, 13/10, miền Trung lại sẽ có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ 200 – 400mm, có nơi trên 500mm, tỉnh Quảng Bình, thành phố Đà Nẵng từ 100 – 200mm.

Bão số 7 cùng mưa lớn gây lũ lụt miền Trung – tính đến ngày 12/10, mưa lũ đã làm hằng trăm người chết, hằng trăm ngàn ngôi nhà các cơ quan trường học chùa nhà thờ nhận chìm trong biển lũ 9 tỉnh miền Trung việt Nam từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, ĐăkLăk, Lâm Đồng vân… vân.

Trên địa bàn tất cả các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thừa Thiên Huế đều bị ngập nước, với độ sâu từ 0,8m đến 3m; trong đó nhiều nơi tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, thành phố Huế bị ngập sâu.

Đại dịch covid 19 ảnh hưởng trên toàn thế giới ảnh hưởng trên 200 quốc gia với 40 triệu người ảnh hưởng, cướp đi trên 1 triệu người tử vong.

Người Việt nam những nước trên thế giới Âu Mỹ Úc rất may mắn, chúng ta có được sự giúp đở các nước sở tại, riêng người Việt Nam không có được phần trợ cấp tài chánh trong đại dịch nay lại cộng thêm thiên tại lũ lụt nên hoàn cảnh người dân miền Trung ruột thịt càng trở nên khốn cùng mà không bút mực nào tả xiết.

Nhân được hoàn cảnh nầy Chủ tịch Hòa Thượng Thích Thiện Tâm và Phó chủ tịch Thượng Tọa Thích Phước Tấn của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan phát động cứu trợ khẩn cấp trong giai đoạn nầy và Quí Ngài đồng kêu gọi mọi đồng hương việt Nam và Phật tử cùng chung một tay giúp đồng bào khốn khổ quê nhà để đúng theo lời từ bị của Phật dạy.

Tục Ngữ Việt Nam ta có câu :

– Bầu ơi thương lấy bí cùng ,tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
– Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng.
– Con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ.

Trong hoàn cảnh cách ly nầy xin quí vị gời tịnh tài đến các chùa và tự viện, hoặc sổ bank giáo hội:

Name : UVBC in AUST-NZ
BSB : 083 437
Account number : 730 138 124

Sau đó Quí Thầy sẽ gởi cho bên Việt Nam giúp đở tận tay đến ngưởi bị nạn.

Xin cùng nguyện cầu cho tất cả chư tăng ni pháp thể khinh an, huệ đăng thường chiếu, tứ đại điều hòa và Phật sự viện thành.

Xin cầu chúc tất cả đồng hương Phật tử được hưởng các phúc lành trong mùa đại dịch dưới ánh hào quang cửa Chư Phật.

Xin cảm ơn toàn thể quí vị.

Trân trọng cảm ơn,
TMBTC BS Phạm Phúc Nhân


Ngoài ra Hòa Thượng Thích Thiện Tâm và Phó chủ tịch Thượng Tọa Thích Phước Tấn của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan vẫn phát động cứu trợ học sinh, người già các gia đình nghèo và mỗ mắt tại Việt Nam hằng năm, kính mong qúy Phật tử mở lòng liên lạc để đóng góp

________________________

Dear Venerable Monks, and Monks and Nuns,
Ladies and gentlemen in all associations,
Dear fellow Buddhists,

According to the Office of Committee for Natural Disaster Prevention, due to the strong influence of tropical depressions in the North East Sea, the storm has become a storm in 2020 and the international name is NangKa. On October 12 and 13, there would be very heavy rain in the Central region, with a total rainfall of 200-400mm in Quang Tri and Thua Thien Hue provinces, over 500mm in some places, Quang Binh province, and Da. Nang from 100 – 200mm.

Storm No. 7 with heavy rains caused floods in 9 provinces and cities in the Central region – as of October 12, floods made hundreds of people dead, hundreds of thousands of houses, schools, Buddhict temples and churches submerged in the floods in the 9 central provinces of Vietnam from Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue, Quang Nam, Da Nang, Quang Ngai, Gia Lai, Dak Lak, Lam Dong, etc.

All districts, towns and cities of Thua Thien Hue province are flooded with water depths from 0.8m to 3m,  many places in the districts of Phong Dien, Quang Dien, Phu Vang, Phu Loc, Huong Tra town, Hue city were deeply flooded.

The 19-Covid pandemic affected over the world affecting over 200 countries, 40 million people affected, killed over 1 million people, Vietnamese people in the countries around the world Europe and America, Australia, Canada are very fortunate that the Vietnamese in these places  have received help of host countries,but  people in Viêt Nam who do not have financial support in the pandemic now add to the flood disaster.

Therefore, the situation of people in the Central region of Viet Nam has become more and more miserable that we cannot describe in any way.

With this situation, President Venerable Thich Thien Tam and  Vice President Venerable Thich Phuoc Tan of The United Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New Zealand launched emergency relief during this period and They called on all Vietnamese compatriots and Buddhists to join hands to help poor people in their homeland to follow the word of Compassion of the Buddha.

In Vietnam we have a saying:

Gourd love to take the same pumpkin, although it is different but the same platform.

Precious things cover the mirror that people in a country have to love each other.

When a horse gets sick, herd do not eat grass.

In this isolated situation of Pandemic , please send your money  to the temples and monasteries, or bank book:

Name: UVBC in AUST-NZ 

BSB: 083437. 

Account number; 730138124.

After that, the Teachers will send all money the Vietnamese side to help the person in person.

Please pray together for all the Dharma monks and nuns to contemptuously good spirit, excellent wisdom ,the good health and the Buddha’s enlightenment.

May all fellow Buddhists enjoy the blessings of the pandemic season under the aura of the Buddha’s brilliants.

Thank you all.

Sincerely,

Dr Phuc Nhan Pham

This entry was posted in Thông Báo, Tin Tức. Bookmark the permalink.