Dọc Đường Thiên Lý

 

Mai đây trên bước đường về
Dọc đường thiên lý gần kề bóng trăng
Nhẹ tênh lòng nhủ thầm rằng
Đời buồn chẳng vướng chỉ bằng giọt sương
Tình sầu một thuở vấn vương
Trăm năm trĩu nặng trên đường rêu phong

Mênh mang tìm thấy dòng sông
Nhìn trong vô tận thấu Không – Vô thường
Biển đời dồn dập sầu thương
Tay nâng giọt nước cành dương nhiệm mầu

Mở ra thấy cạn biển sầu
Đường về Phật quốc qua cầu giác mê
Lòng son ước mãi cận kề
Hạnh Bồ Tát đạo Bồ Đề là chân.

Bá – Duy 2020

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.