Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q7 – P 46 Pháp Hội Văn Thù Thuyết Bát Nhã

HT Thích Phước Tấn

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.