Hiến Dâng

Chạy theo những bóng mây chiều
Anh đem tuổi trẻ gửi vào giấc mơ
Hiến dâng trọn một đời thơ
Anh trôi về tận bến bờ vô biên
Và dâng trọn trái tim mình
Vào tim trời đất ấm tình nhân gian
Những xuân xanh
Những thu vàng
Những đông xám
Những hạ nồng hương sen
Anh về theo ánh sao đêm
Anh chìm trong những mùa trăng nguyệt hồng
Trải vào thơ vẹn tấm lòng
Gửi vào thơ cả linh hồn nguyên xuân.

Lê Văn Trung

__________________

Hiến dâng ngày tháng… luống chiều
Mượn nhờ con chữ, thức điều… huyễn mơ
Bao năm thêu vẽ… lời thơ
Mộng đan trôi dạt, mãi… bờ vô minh
Duyên may, lay tỉnh… chính mình
Chợt hay cõi tạm… hành trình thế gian

Như Lai soi ánh… đạo vàng
Rọi chân hạnh phúc bình an, vĩnh hằng
Tỏ thông… Không, Sắc bóng trăng
Tu gieo cội phúc, siêng năng… gắng trồng
Qua thơ chia sẻ Tâm lòng
Cùng nhau thắp đuốc tuệ… dong thuyền từ

Cúng dường chư Phật huấn thư
Nguyện theo Chánh Pháp Chân như nương về
Hiến dâng ngày tháng… chiều kề
Mượn nhờ con chữ, dựa bề hoằng dương
̣Đời là… cõi mộng vô thường
Vào ra tay trắng, tợ dường bóng mây…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.