Tìm Phật Nơi Mình – Hướng Nào Tìm Phật…


Tìm Phật nơi mình !

Ngày chưa học Pháp… vui ít, nhiều chán !
Thao thức bao đêm hồ lệ cứ tuôn rơi
Cảnh giới nào ? Giúp tháo cuộn chỉ đời …
Có lẽ chút duyên xưa… một lần thức tỉnh !

Bước vào đường Đạo… niềm vui chân chính
Nhận ra Tâm Đức, nền tảng con người
Tiếp xúc quan hệ… chào nhau nở nụ cười
Còn lưu trú Ta Bà… đừng quên ngũ trược!

Thấu nghĩa lý, gắng giữ điều hiểu được
Mang sắc thân, chịu định luật vô thường
Bả vinh hoa phú quý chớ vấn vương
Rõ suốt người người bình đẳng trong Phật Tính !

Còn vô minh… chưa đạt lý mầu thanh tịnh
Thương cho nghiệp quả dẫn dắt con người
Bão, giông chống chọi… khó nở nụ cười
Mở rộng lòng… lục hoà thuần hoá… đẹp tuyệt !

Thể tánh Phật vô vi chưa từng sanh diệt
Vọng tưởng phân biệt… sao sánh vai Phật đồng đi ?
Tìm Phật nơi mình tận đến đêm khuya
Cảm nhận được… liền an bình tịch tĩnh !

Từ ngày hiểu Đạo niềm vui chân chính
Phước Đức, Phước Trí kho báu của người
Không còn mê muội… việc khó cũng mỉm cười
Nhất Hoa, nhất Quả … Chơn Tâm bất diệt !

Huệ Hương – Melbourne 23/5/2021

___________________________

Hướng Nào Tìm Phật…

Thuở sơ cơ, sóng đời vùi dập.
Phiền Não đong đầy, đau khổ kiếp nhân sinh.
Trước tượng đài Quan Âm cứu khổ Quang minh.
Con phủ phục, cành dương liễu… ban con dịu mát.

Sau phút đó, phiền não khiến lòng con tan nát.
Niệm Phật Hồng danh, cứu rỗi Di Đà…
Bàn tay ngài, như chờ đón chúng ta.
Thoát ta bà khổ, vãng sanh Cực Lạc.

Chờ lúc chết, mới về nơi khác…
Phiền Não còn nguyên, như chỉ rối khó tháo ra.
Tìm đến xứ Phật, theo dấu chân Phật Thích Ca.
Phiền Não đong đầy, mới hay mình sai hướng.

Dừng hướng ngoại, như lâu nay mình tưởng.
Định tâm học hỏi tuệ giác Phật truyền trao.
Tư Duy, tu sửa, các sai phạm nào.
Tâm hướng thượng, dần xóa mờ bao phiền não.

Tuổi hoàng hôn, biết quay về, mình đã lão…!!
Phật tại tâm, là thể tánh tịnh mình đây mà,
Năng quán tâm, cứu cánh giải thoát không xa.
Càng hướng ngoại, cứu cánh trầm luân là điểm đến.

Văn – Tư – Tu, hướng nội, đến khi Kiến Tánh ..

Viên An

___________________________

Tìm Phật để lìa… thế gian bất cập
Trốn tránh đời, lánh… phiền não phát sinh
Chấp… giáo điều, Văn Tự đến u minh
Quên… thập thâm, nhập chướng ma… mất mát

Tìm Phật hiểu… thế nào là giải thoát
Đong đếm… đo, bao câu niệm Di Đà
Nhưng… buông lung, lơi là… Chánh Tâm ta
Tưởng… tư lương đủ đầy, sanh Cực Lạc

Tìm Phật, hiểu Phật… là hai điều khác
Như học lầu thông, đâu dễ hành… ra
Trăm triệu Phật tử, được mấy Thích Ca
Mới bát phong, thuyền Từ lay… lệch hướng

Tìm Phật đừng nên cao xa, vọng tưởng
Theo Chân Tâm, bổn Thiện đối… đời trao
Đã là người, sai trái… tránh thế nào ???
Tu sửa, bỏ lỗi lầm… tiêu phiền não

Tìm Phật đừng đợi chờ… khi già lão
Vì ai hay… vô thường trước đâu mà
Nghĩ… tu dưỡng tâm linh, phút rời xa
Mong vãng sanh, Cực Lạc về… bến đến

Xin Tìm Phật Tâm Ngộ Không… Kiến Tánh.

tp

Comments are closed.