Mục Đích Của Sự tu Tập Là Gì?

Mục Đích Tu Tập là bài pháp thoại video của Đ.Đ. THÍCH MINH THÀNH với độ dài 53 phút… qua đó Thầy sẽ chỉ rõ cho ta thấy mạng muốn có sự sống …hằng ngày thường xuyên chúng ta phải vay trả… nếu không nắm được yếu chỉ đó chúng ta sẽ bối rối trên con đường tu tập… rất hay…

Thích Minh Thành

http://www.phatam.com

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.