Phật Giáo Thánh Kinh (Kinh Lời Vàng)

Nhân một đại duyên vào Phật Đản năm 2019, tôi được một thiện tri thức trao tặng quyển kinh này do một nhóm Phật Tử thuần thành chuyên nghe Pháp và muốn hiểu sâu nghĩa lý Pháp đã đánh máy lại và đóng thành bộ kinh dầy đến 100 trang trên trang giấy A4 và in luôn hai mặt giấy.

Vừa đọc lời Tựa của cố HT Thích Trí Nghiêm ( phpto đính kèm) tôi đã hiểu sự quan trọng và tinh tuý nội dung trong bộ kinh này nên mãi mê nghiên cứu mỗi chương và so sánh vài chương sau nữa ).

Theo lời HT Thích Trí Nghiêm thì nguyên danh bằng Hán Văn có nghĩa là PHẬT GIÁO THÁNH KINH do nữ Phật Tử cư sĩ Dương Tú Hạc dầy công nghiên cứu và biên soạn từ năm 1957 và đã trích yếu từ ba tạng giáo điển Kinh, Luật, Luận gồm 177 câu hơn 10 vạn lời ….mà phần lớn từ những bộ kinh vĩ đại nhất của Phật Giáo. Đó là:

—- Bộ Đại Bát Nhã gồm 600 quyển
—- Bộ Tạo Thí Dụ gồm 80 quyển
—- Kinh Hoa Nghiêm gồm 80 quyển

Thú thật vì căn cơ còn kém chưa được học sâu về nghĩa lý các bộ kinh này, người viết hoan hỷ tiếp nhận quyển kinh này với một niềm trân kính vô biên …vì sao vậy?

Kính xin thưa HT Thích Trí Nghiêm là một đại dịch giả , bậc đại thượng nhân mà còn thấy nội dung bộ tập sách này rất hữu ích để truyền bá giáo lý Đức Phật đến chúng đệ tử còn quẩn quanh trong rừng giáo lý, nên đã xin phép Cư Sĩ Dương Tú Hạc phiên dịch ra Việt Ngữ.

Người viết với khả năng còn kém nhưng vì bản tánh cầu học nên mặc dù mục lục nội dung đã được phân chia rất khoa học và theo thứ tự dễ hiểu nhưng đôi khi đại ý của câu ( thí dụ thay vì phải nằm trong mục Phát Bồ Đề Tâm thì nhiều câu xếp vào mục niệm Phật ) nên đã tự mình đúc kết theo sự học của mình và mỗi một tựa đề đã tự mình trình pháp với một bài thơ.

Kính trân trọng,
Huệ Hương

Down load Kinh Lời Vàng – Tác giả: Dương Tú Hạc – Dịch Giả: HT.Trí Nghiêm
Nguồn thuvienhoasen.org

This entry was posted in Phật Giáo. Bookmark the permalink.