Cúi Lạy Phật

Cúi lạy Phật cho lòng con mở
Để giúp người khốn khó hôm nay
Sẻ chia một chút thiện ngay
Gieo duyên mai hậu từ rày Phật ơi

Cúi lạy Phật nụ cười quen biết
Để cho con không tiếc điều chi
Bỏ đi tính toán tí ty
Những đồng tiền nhỏ một khi giúp người

Cúi lạy Phật suốt đời quên hết
Những đắng cay dẫu biết khổ nàn
Vượt qua sẽ có bình an
Nụ cười cởi mở thênh thang mây trời

Cúi lạy Phật một thời biết pháp
Chia sẻ người cho khắp xa gần
Rồi tu hành bước dần dần
Lòng con vui sướng vì hoằng pháp hay

Cúi lạy Phật trời mây gió thoảng
Để nhân gian có nắng mùa đông
Vô tình và hữu một lòng
Cùng vui vô hạn mà thương xa gần

Cúi lạy Phật ân cần xin giúp
Con vụng về sen búp chắp tay
Rồi theo nẻo chánh đường ngay
Nửa đời còn lại mãi say đạo màu

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.