Ở Trong Ta

Ở trong ta cuộc chiến thầm lặng
Ganh ghét hờn nghe nặng tâm can
Có duyên gặp pháp bình an
Khi quy y đó ngàn vàng trên tay

Từ buổi đó mê say kinh sách
Bớt tị hiềm oán trách người quen
Học xong áp dụng không quên
Lòng thanh thản quá bình yên tu hành

Lục hòa đó rõ ràng Phật Pháp
Cùng chị anh tu tập với nhau
Thêm luôn tứ nhiếp dài lâu
Tháng trôi ngày hết … ân sâu Tổ Thầy

Chủng tử xưa hôm nay đã trổ
Nghịch thuận duyên lớn nhỏ đều qua
Dẫu rằng đang ở Ta Bà
Lạc Bang Tịnh Độ tuy xa hóa gần

Ở trong ta ân cần tự nhủ
Tâm bình thường là đủ an vui
Giữ câu niệm Phật mọi thời
Phút giây hiện tại đất trời thênh thang

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.