Biết Nói Gì đây!!!

Ban gửi mình email… một chút buồn khó tả (1)
Làm sao, cách nào… để dừng lại cuộc chơi
Trần gian đó… bồn chồn tiếng gọi thôi mời
Trên đỉnh dốc …
chút im lặng điệp khúc buồn hoang dại !

Lời cáo biệt tốt đẹp nhất có phải ?
Chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến ra đi
Nếu còn minh mẫn làm chủ … nào có ngại gì
Bằng không thể … chuẩn bị đầy đủ qua di chúc

Tự hào khi sống … đã tạo dựng hạnh phúc
Phủi tay rồi… ôi những giai điệu chơi vơi
Mênh mông huyền diệu… lãng đãng phương trời
Đây là phút chia phôi ….
… thật kiêu hùng, trong khúc hát !

“It’s just my time” … đi vào không gian bát ngát !

Huệ Hương

______________

(1) Năm 2015, California cũng ký luật End of Life Option Act nhưng áp dụng rắc rối là ngoài chứng nhận bệnh nhân chỉ còn sống trong vòng 6 tháng nữa, còn bổ túc vài điều kiện để ngừa thân nhân có ý xấu dụ dỗ bệnh nhân ký giấy xin được chết sớm để loại 1 gánh nặng chăm sóc hay để đoạt gia tài.
Tháng 10 năm 2021, Luật được sửa đổi, dễ dàng tự tử hơn….
Under the current law, patients who want to die must make two oral requests for the medications at least 15 days apart. They also must request the drugs in writing, and two doctors must agree the patients are legally eligible. After receiving the medications, patients must confirm their intention to die by signing a form 48 hours before ingesting them.
Đây là câu chuyện của Gabriella, mới ngừng rong chơi ngày 16/7/22.
“My life, my body, my death,” she said. “It’s just my time.
One last trip: Gabriella Walsh’s decision to die — and celebrate life — on her own terms

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.