Nếu…

Nếu quả thật ngày mai ngày cuối
Sẽ vô cùng tiếc nuối hôm nay
Vì rằng phước mỏng nghiệp dày
Ừ ! … thôi sám hối tức thời một khi

Nhớ lúc xưa biết gì Pháp Phật
Quen dối gian thành tật nết rồi
Bây giờ nghĩ lại cuộc đời
Mai sau nhân quả ta thời tính sao ??..

Thử nghĩ xem biết bao ân trọng
Tứ ân dày vang vọng ngàn sau
Lại không đền đáp nghĩa sâu
Làm sao xứng đáng quả âu lo buồn

Giờ ngẫm lại trong lòng lo lắng
Thời gian còn như nắng hoàng hôn
Làm sao tránh khỏi vô thường
Tử sanh đang đến có nhường một ai

Nếu quả thật ngày mai ngày cuối
Có lý nào đắm đuối lợi danh
Tranh nhau từng chút bạc vàng
Sao không niệm Phật Lạc Bang xin về

Chữ vô thường cận kề quanh đó
Cầu tử sanh lấp ló bên mình
Để cho phiền não vô minh
Kéo lôi thật uổng công trình đã tu

Đã biết vậy hãy mau tỉnh ngộ
Tinh tấn thường nẻo khổ lia xa
Cùng anh và chị quanh ta
Với câu niệm Phật thái hòa búp sen

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.