Hạnh Phúc

Hạnh phúc là hôm nay
Khi ta vừa thức dậy
Vầng đông rạng đó đây
Hai tay chắp sen búp
Khẽ tụng nhẹ lời kinh
Xin cho người trần thế
Xa lìa tham sân si
Nụ cười trên môi nở
Có bình an cả ngày

Hạnh phúc là hôm nay
Chung quanh xinh cây lá
Dẫu đã là mùa đông
Cây gumtree vẫn lớn
Gió nhẹ đang đùa vui
Thủy tiên cười mấy nụ
Một góc vườn bình yên
Còn mong gì hơn nữa
Khi ta đã có đầy

Hạnh phúc là hôm nay
Khi vẫn còn đôi mắt
Nhìn trời xanh bao la
Khi tai còn nghe rõ
Tiếng chim hót về quanh
Khi ta còn ngửi được
Hương trầm nhẹ vờn bay
Lung linh hình bóng Phật
Với lời kinh tròn đầy

Hạnh phúc là hôm nay
Tứ ân đời cảm tạ
Xin sống trọn từng ngày
Với lục căn còn đủ
Vui cùng những lời kinh
Chao ôi là hạnh phúc
Não phiền và vô minh
Trong tâm đà vắng lặng
Thênh thang tợ mây trời

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.